FÖR FÖRETAG

VAD ÄR FRISKVÅRD

”Alla åtgärder som vidtas för att befrämja hälsan främst på individ- och gruppnivå med fokus på levnadsvanor och livsstil” (Hälsa & Hälsopromotion, Winroth, Rydqvist)

Varför satsa på friskvård?
Friska medarbetare som är i god form orkar mer. Många har en så låg syreupptagningsnivå att den inte räcker för en hel dags arbete. Hjärnan behöver också syre så för låg syreupptagning påverkar inte bara kroppen utan också koncentrationsförmågan.

Sjukskrivningarna minskar
Förutom att risken för hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, cancer m.m. minskar om man är fysiskt aktiv så minskar också risken för depression. Mindfulness och avslappning ökar koncentrationsförmågan och minskar den upplevda stressen.

Bra för lönsamheten
Koncentrerad och effektiv personal får mer gjort med färre fel. Med färre sjukdagar minskar kostnaden för sjuklön och vikarier.
Det är billigare med förebyggande friskvård än rehabilitering både för dig som arbetsgivare och för arbetstagaren.
Du blir mer attraktiv som arbetsgivare

Friskvårdsbidrag och -aktiviteter ses av majoriteten av anställda som en stor fördel vid val av arbetsgivare. Friska medarbetare är också gladare medarbetare vilket skapar en bättre stämning på arbetsplatsen.

Visste du att:

 • ”De bästa friskvårdssatsningarna är de som är individuella och personliga”, menar Stefan Lundström i en intervju i tidningen Chef. Personlig träning eller kognitiv beteendeterapi är metoder som visat sig vara effektiva, där det krävs få tillfällen för att knuffa en dålig vana i en bättre riktning. För att bryta en komplex vana kräver mer än en påminnelse i datorn eller mobilen.
 • Fakta visar att en av tre som erbjuds friskvårdsbidrag inte utnyttjar bidraget och att fyra av tio tycker att det är för krångligt. En av åtta köper ett träningskort men använder det sedan inte. (SvD 20130316)
 • Vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen som bildas vid stress. (Karolinska Institutet 20140927)

Tjänster

 

 • Friskvårdsprojekt – jag hjälper er att driva ert friskvårdsprojekt utifrån era specifika önskemål
 • Föreläsningar – kort eller lång, inslag på konferens, arbetsplatsträff, temadag e.d.
 • Hälsoprofilbedömning – inkl. summering på gruppnivå
 • Individuell coachning/uppföljning – hjälp till livsstilsförändring, för att uppnå ett specifikt mål (viktminskning, träning, stresshantering)
 • Pausgympa – på möten, konferenser, som inspiration till medarbetarna eller era egna hälsoinspiratörer
 • Träningsgrupper på jobbet – lunchträning, träning på arbetstid eller utanför
 • Event med hälsotema – jag hjälper er att sätta ihop ett skräddarsytt event med hälsotema eller baka in delar i ert eget event
 • Gruppaktivitet med yoga och/eller naturnärvaro. Bra både för kropp och sinne. Passar bra också på en arbetsplatsträff e.d.

Har ni en egen idé? Hör av er så diskuterar vi vidare!

Välkommen att kontakta mig för offert!